Cyrus de Grote & Wikiklaas: a love story

wiki de viking

“Beste Wikiklaas, tuurlijk kan ik wat arrogant zijn tegen andere mensen of Wikipedianen. Ik geef toe dat ik me dan niet kan inhouden. Maar ik wil juist dat het artikel in goede handen valt. Maar ik was in totale verwarringen. Dankzij u begrijp ik het beter, maar ik zie dus dat er bewerkingen zijn gedaan om het artikel te behouden. Daar ben ik trots over. Maar als u me zou aan blijft spreken ben ik niet in de goede sfeer.”

“Ik heb vandaag twee artikelen van uw hand grondig bekeken. En daaruit bleek me dat u alles behalve kritisch bent op uw eigen bijdragen. Smal beemdgras was ronduit onzin doordat u gegevens over een totaal andere soort in dat artikel plaatste. In het artikel Aceratherium voerde u bij een soortenlijstje een bron op die u niet gelezen had. En daarmee maakte u dus ook al fouten. U kunt kritiek op dit soort ernstige fouten niet pareren door te beweren dat er ook goede bijdragen van uw hand zijn. Het beste is om te erkennen dat u ernstige fouten maakte, en aan te geven hoe u denkt die in het vervolg te voorkomen.”

Een mooi feuilleton voor een zonnige vrijdagmiddag.

Is Cyrus een trol of daadwerkelijk een goedwillende jongere met perzische achtergrond? Wil Wikiklaas koste wat kost Cyrus blokken? Kan hij zijn emotie nog wel de baas? En wat is de rol van DirkVE? Is hij coach of speelt hij op de achtergrond een doortrapt dubbelspel? En EvilFreD? Stelt hij zich niet al te gewillig op? Kan hij zijn latente pedoseksuele gevoelens wel beheersen?

Dit en meer op het altijd boeiende Wikipedia: de overlegpagina.

    freek

    freek

    A Freek is a person that is to weird to be a freak. the term freek describes a person that has no problem being weird, and do not care what people think about them. I am a freek and I'm proud of it!

    3 thoughts on “Cyrus de Grote & Wikiklaas: a love story

    Comments are closed.